آثار واخواست ننمودن سفته

سفته

آثار واخواست ننمودن سفته

سفته در زمره اسناد تجاری است که در معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد. البته افراد در بیشتر موارد ترجیح می دهند تا از چک استفاده نمایند نه سفته. اما سفته نیز به عنوان یک سند تجاری دارای آثار و قواعد ویژه ی خود می باشد.
سفته را باید از بانکها خریداری نمود. در این مطلب میخواهیم اطلاعاتی در رابطه با واخواست سفته و آثار وا‌خواست ننمودن سفته در اختیار شما قرار دهیم.

مقررات سفته در قانون تجارت

مقررات سفته در قانون تجارت احصاء شده است که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:

در قانون تجارت از سفته با عنوان فته ی طلب نام برده شده است. ماده ۳۰۷ قانون تجارت چنین مقرر نموده است: «فته ی طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل کارسازی یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».

فته ی طلب یا سفته باید دارای مشخصاتی باشد که عبارتند از:

"آثار

۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تما حروف.
۲- گیرنده وجه.
۳- تاریخ پرداخت.
مقررات سفته شبیه برات است و به همین دلیل در قانون تجارت در رمورد سفته توضیح زیادی داده نشده است.
فردی که دارنده سفته می باشد باید در ظرف مهلت معین سفته را مطالبه نماید و در صو ری که صادر کننده وجه مذکور در سفته را پرداخت ننماید دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز سفته را به اصطلاح حقوقی وا‌خواست نماید. واخواست نوعی اعتراض نسبت به پرداخت نشدن سفته می باشد و در نزد بانکها انجام می گیرد. بنابراین واخواست سفته از طریق فرمهای مخصوصی که در نزد بانکها وجود دارد قابل انجام است.
وا‌خواست ‌سفته دارای تشریفاتی است. بدین معنا که واخواست حتماً باید در سه برگه تنظیم شود. واخواست سفته باید توسط دارنده سفته که تقاضای واخواست آن را کرده امضاء شود. روی برگه واخواست باید تمبر دادگستری الصاق گردد. یک نسخه از واخواست به واخواست کننده و یک نسخه نزد دادگاه می ماند و نسخه ی دیگر نیز توسط مأمور اجرا به صادر کننده سفته ابلاغ می گردد. ممکن است سفته، ظهر نویسی شده باشد در این صورت دارنده نهایی سفته این حق را دارد که ظرف یک سال علیه تمامی ظهرنویسان نیز طرح دعوا کند و تمامی ظهرنویسان نیز در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند.

آثار واخواست ننمودن سفته چیست؟

حال ممکن است دارنده سند سفته، آن را در ظرف مهلت قانونی وا‌خواست ننماید. در این شرایط سفته مانند یک سند عادی تعهد آور است و از مزایای اسناد تجاری خارج می گردد (رأی صادره از شعبه تجدیدنظر). به این معنا که دیگر دعوای دارنده سفته علیه ظهرنویسان مسموع نیست و نمی تواند بدون دادن خسارت احتمالی طرح دعوا کند؛ حال اگر در مهلت مقرر واخواست سفته انجام می گرفت دارنده می توانست بدون تودیع خسارت احتمالی طرح دعوا در مراجع قضایی نماید.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .