مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی

امروزه بسیاری از افراد به دنبال مهاجرت به سایر کشورها هستند و برخی نیز معتقدند که مهاجرت به روش غیر قانونی یکی از بهترین راه ها است. البته این افراد ممکن است تحت تأثیر اطلاعات غلط قرار بگیرند و گمان می نمایند که مهاجرت از طریق غیر قانونی می تواند راحت ترین راه برای آنها به منظور نیل به مقصود خارج رفتن باشد. دلایلی مانند یافتن کار بهتر، درامد بیشتر، تحصیلات بهتر و … ممکن است از عمده دلایل افراد برای برای تمایل به سمت مهاجرت غیر قانونی باشد.

چرا افراد به دنبال مهاجرت غیر قانونی هستند؟

افراد به این دلیل دنبال مهاجرت از طریق توسل به روش های غیر قانونی هستند که احساس می کنند مهاجرت از این طریق قیمت کمتری دارد و برای آنها مقرون به صرفه تر است؛ اما متأسفانه از این امر غافلند که مهاجرت قانونی تنها ظاهر این قضیه است و افرادی که فاقد تخصص لازم در امور مهاجرت هستند و تنها به قاچاق برها در این زمینه سود خواهند کرد و به افراد امید واهی مبنی بر مهاجرت غیر قانونی و سهل بودن آن می دهند؛ در حالی که آخر سر تنها مصیبت و آوارگی برای افراد به جای رسیدن به رویاهایشان باقی می ماند.

حتی مطالعات نشان داده است که مهاجرت غیر قانونی مسبب بسیاری از خودکشی های مهاجران است؛ چرا که سختی راه و تحمل نمودن مصائب بسیار آوارگی در مناطق مختلف افراد را به سمت خودکشی سوق می دهد. مهاجران غیر قانونی معمولاً برای رسیدن به مقصد خود راه های طولانی و طاقت فرسایی را از طریق دریا یا جنگل طی می کنند تا شاید به کشور مد نظر خود برسند؛ اما در نهایت این امر محقق نخواهد شد.

آیا مجازات غیر قانونی دارای مجازات است یا خیر؟

متأسفانه افرادی که از طریق مهاجرت غیرقانونی به کشور دیگر جذب می شوند از آنجایی که هیچ گونه مدرکی و دلیلی برای ورود مجاز و قانونی خود به کشور مقصد ندارند، معمولاً کشورهای مقصد از پذیرش این دسته از افراد خودداری می کنند و حتی بسیاری از کشورها مهاجران غیر قانونی را خطاکار محسوب می کنند و برای آنها مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته می شود.

ماده ۳۴ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱  چنین مقرر کرده است:

«هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو‌هزار ریال تا بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود».

ماده ۳۵ همان قانون نیزاشعار کرده است:

«هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که‌مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیر مجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثر
مجازات حبس یا غرامت مذکور در ماده۳۴ محکوم می‌شود».

همچنین ماده ۳۶ نیز بیان کرده:

«هر ایرانی به کشوری که مسافرت به آنجا طبق ماده ۲۴ این قانون ممنوع و یا محدود شده سفر نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۳ ماه و‌یا پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود».

همچنین کسانی که در راستای مهاجرت غیرقانونی امر را برای دیگران تسهیل کنند نیز به موجب قانون گذرنامه برای آنها نیز مجازات در نظر گرفته می شود.

ماده ۴۰ قانون فوق الذکر چنین مقرر کرده است:

«هر مستخدم و مأمور دولت اعم از کشوری و لشکری که برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا‌تسهیل وسیله نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

البته به نظر می رسد در نظر گرفتن این میزان حبس و مجازات برای کسانی که چنین اعمالی انجام می دهند و رویاهای افراد را از بین می برند، بسیار کم است. به نظر می رسد این قانون قدیمی شده و مجازاتهای متناسب با افراد درگیر در قاچاق در نظر گرفته شود.

نکته پایانی اینکه برای تمامی افراد راهی برای مهاجرت از طریق توسل به طرق و روشهای قانونی وجود دارد؛ لیکن تشخیص آن برای هر فرد دشوار است. لذا با مشورت با وکلای متخصص در امور مهاجرت می توان آمار مهاجرت های غیر قانونی را کاهش داد و رویاهای افراد را به طور واقعی محقق ساخت. وکلای متخصص در زمینه مهاجرت در مؤسسه دادآور نسیم مهر (موسسه مهاجرتی دادینلی ) شما را در این امر یاری می نمایند.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *