دستمزد وصی

دستمزد وصی

دستمزد وصی

وصیت بر دو نوع است: وصیت تملیکی و وصیت عهدی. وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

در مقابل وصیت عهدی به این معنا است که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید.

مفهوم وصی

کسی که از طرف وصیت کننده (موصی) برای انجام امری یا اموری مأمور قرار داده شده است وصی نام دارد. وصیت کننده می تواند یک یا چند نفر وصی معین کند. در صورتی که چندیدن وصی تعیین شده باشد، همه اوصیاء (جمع وصی) باید مجتمعاً به وصیت عمل کنند مگر اینکه به استقلال هر کدام تصریح شده باشد.

از سویی وصیت کننده می تواند چندین وصی را به صورت ترتیبی مشخص نماید. به طریقی که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی وصی باشد و همین طور ادامه یابد.

فرد صغیر نیز می تواند وصی قرار بگیرد البته به شرطی که به اتفاق یک نفر کبیر باشد. در این صورت اجرای وصیت با کیبر خواهد بود تا زمانی که صغیر به بلوغ و رشد صغیر.

دستمزد وصی
دستمزد وصی

حدود مسئولیت وصی

وصی نسبت به اموالی که در دست دارد حکم امین را دارد و فقط در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط کرده باشد. وصی باید طبق وصایای موصی عمل کند در غیر این صورت ضامن و منعزل است.

مفهوم دستمزد وصی

ممکن است وصیت کننده در هنگام وصیت عهدی میزان دستمزد وصی را نیز تعیین کند که در این صورت وصی مستحق همان میزان تعیین شده برای اداره ی امور خواهد بود. چنانچه وصیت کننده میزان دستمزد و حق الزحمه وصی را تعیین نکرده باشد با توجه به میزان کاری که انجام داده مستحق اجرت خواهد بود. هر چقدر میزان عملکرد وصی و اداره اموال بیشتر باشد دستمزد وصی نیز باشد خواهد بود.

دستمزد وصی
دستمزد وصی

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *