توهین و فحاشی و مجازات آن

توهین و فحاشی

توهین و فحاشی و مجازات آن

توهین از جمله اعمالی است که زیاد در میان افراد در حال رخ دادن است. افراد ممکن است هنگام عصبانیت الفاضی را بر زبان بیاورند و موجبات ارتکاب جرم توسط خودشان را فراهم کنند. توهین و فحاشی از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ برای آن مجازات تعیین شده است.

توهین در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم-تعزیرات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

حال ممکن است توهین موجب حد قذف باشد که در این صورت مجازات متفاوتی خواهد داشت. منظور از قذف نسبت بدادن زنا یا لواط به دیگری است. بر اساس قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده نسبت دهنده به معنای لفظ نیز آگاه و قصد انتساب آن را داشته باشد هر چند مقذوف یا مخاطب در حین فذف از مفاد آن آگاه نباشد. حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است.

توهین و فحاشی
توهین و فحاشی

گاه ممکن است توهین نسبت به رژسای یکی از قوای سه گانه اتفاق بیفتد که در این صورت مجازات متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است.

هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای یا معاونان رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

توهین و فحاشی در زمره ی جرایم قابل گذشت و مرور زمان یک ساله برای شاکی از زمان وقوع آن وجود دارد.

به منظور تحقق جرم توهین دو عنصر باید وجود داشته باشد:

۱- توهین کننده عالم و عامد به الفاظ خود باشد؛ یعنی در حال خواب یا مستی نباشد.

۲- نسبت به رکیک بودن الفاظ خود علم کامل داشته باشد.

توهین و فحاشی
توهین و فحاشی

توهین به دو دسته ی توهین ساده و توهین مشدد قابل تقسیم است:

۱- توهین ساده: منظور از توهین ساده همان توهینی است که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است.

۲- توهین مشدد: توهین به مقدسات (ساب النبی) و توهین به مقامات در زمره ی توهین مشدد قرار می گیرد.

نمونه شکوائیه توهین

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب با مشتکی عنه در تاریخ …………………. در محل کار اینجانب دچار اختلافاتی شدیم و اییشان شروع به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک علیه اینجانب نمود. همچنین چندین تن از همکاران اینجانب نیز شاهد موضوع بودند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شهادت شهود می باشد و به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعقیب و مجازات ایشان مورد استدعا است.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *