ارث بردن جنین

ارث بری جنین

ارث بردن جنین

در قانون مدنی این امکان پیش بینی شده است که چنانچه جنین در زمره ی وراث متوفی باشد، او نیز ارث می برد. البته حدود و شرایط آن را قانون به صراحت مشخص نموده است.

شرایط ارث بری جنین

به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی: «وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملیک او منوط به این است بر اینکه زنده متولد شود». همچنین ماده ۸۵۲ ادامه می دهد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد…».

از سوی دیگر ماده ۹۵۷ قانون مقرر چنین بیان نموده است: «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». بنابراین، باید گفت حمل (جنین) نیز می تواند وارث باشد و متوفی یا مورث می تواند به نفع او وصیت کند. ماده ۸۷۵ قانون مدنی در خصوص ارث بری جنین مقرر نموده است: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه ی او حین الموت منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد».  بنابراین، طبق ماده مذکوره دو شرط را باید مدنظر قرار داد:

ارث بری جنین
ارث بری جنین

اول، نطفه جنین در زمان فوت مورث منعقد شده باشد.

دوم، جنین زنده متولد شود. هر چند اندکی پس از فوت بمیرد.

حال اگر در زنده متولد شدن یا مرده متولد شدن جنین شک کنیم چه کار باید کرد؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۶ نیز حکم این موضوع را مشخص نموده است:

«با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود».

بنابراین در صورتی که در حیات یا ممات جنین متولد شده شک کنیم به او ارثی تعلق نمی گیرد.

همچنین در صورتی که در مورد انعقاد نطفه جنین نیز اختلاف وجود داشته باشد، باید از امارات قانونی کمک گرفت. اماره فراش در این خصوص می تواند بسیار کمک کننده باشد. به صورتی که از تاریخ نزدیکی تا تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۸۷۷ قانون مدنی بیان می دارد: «در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد».

ارث بری جنین
ارث بری جنین

اگر در زمان فوت مورث حمل باشد دو حالت به وجود می آید:

اول: حمل مانع از ارث بردن سایر ورثه می شود. فرض کنید الف فوت کرده و زوجه اش باردار است و او دارای خواهر و برادر نیز می باشد. در این حالت اگر حمل به دنیا بیاید، خواهر و برادر متوفی از ارث محروم می شوند، در این حالت تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن حمل به تأخیر می افتد.

دوم: حمل مانع از ارث بردن سایر ورثه نمی گردد. فرض کنید الف فوت کرده و دارای دو فرزند و یک زوجه باردار است. در این حالت سهم الارثی معادل سهم دو پسر از ترکه متوفی کنار گذاشته می شود. البته در دنیای تکنولوژی امروزی و با تشخیص دستگاه هایی همچون سونوگرافی می توان به جنسیت جنین پی برد.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *