ابطال واقعه فوت

ابطال واقعه مرگ

ابطال واقعه فوت

ابطال ثبت واقعه فوت

ابطال واقعه فوت : برای هر فردی از زمان تولد تا زمان مرگ حقوق و تکالیفی از سوی قانون‌گذار متصور است. موت (مرگ) فرد ممکن است به دو شکل باشد.

  1. موت حقیقی
  2. موت فرضی. منظور از موت فرضی موردی است که از فرد برای مدت طولانی خبری نیست و به عبارتی غایب مفقودالاثر است.
  3. قانون‌گذار مواردی که شخص ممکن است غایب مفقودالاثر باشد را در قانون مدنی برشمرده است:

ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی: « غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نیست».

ابطال واقعه فوت
ابطال واقعه فوت

ماده ۱۰۲۰:

« موارد ذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.

۳- وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آنکشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد».

ماده ۱۰۲۱:

« در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که ازآنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزد داخل خلیج‌فارس یک سال.

ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال ».

ماده ۱۰۲۲:

« اگر کسی درنتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد».

ماده ۱۰۲۳:

« در مورد مواد ۱۰۲۰ و۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود».

در موارد فوق دادگاه حکم موت فرضی شخص غایب مفقودالاثر را صادر می‌کند که البته این امر هم مستلزم آگهی در روزنامه و رعایت مواد قانونی است.

حال چنانچه غایب مفقودالاثر بازگردد و معلوم شود که فوت نکرده است ابطال ثبت واقعه فوت را باید از دادگاه درخواست نمود.

نمونه دادخواست ابطال واقعه فوت

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان شخصی که فوت او ثبت شده است
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن ابطال ثبت واقعه فوت
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري
رياست محترم مجتمع قضايي  “‌نام شهرستان محل وقوع ملك”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اداره ثبت ……………………………..اقدام به ثبت واقعه فوت و درج آن در اسناد سجلی نموده است حال آن که به لحاظ ………………………………..این اقدام صحیح نبوده است لذا رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت مورد استدعا است.

با تشکر و احترام

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .