ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی : عملیات اجرایی توسط واحد ثبتی در حال انجام است؛ حال ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید که عملیات اجرایی متوقف شود

مواردی که ممکن است عملیات اجرایی متوقف شود عبارت‌اند از:

    • هرگاه اجراییه‌ی واحد اجرای ثبت با توجه به مفاد سند موضوع اجرا، مالی باشد که شخص ثالثی نسبت به آن به موجب سند رسمی و یا حکم قطعی، دارای مالکیت باشد و این مالکیت مقدم بر حق طلبکار ایجاد شده باشد که در این صورت عملیات اجرایی ثبت منتفی و منجر به ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبت می‌گردد.
    • درصورتی‌که نسبت به سند موضوع اجراییه‌ی اداره‌ی ثبت، ادعای بی‌اعتباری و یا مجعولیت آن در دادگاه صالح در محل اداره‌ی ثبت، مطرح گردد و در نتیجه ادله‌ی صادره در رابطه با موضوع مطروحه محرز باشد و مجعولیت آن اثبات و قطعی گردد؛ در این صورت دادگاه رأی به ابطال عملیات اجرایی ثبت صادر می‌نماید.
    • درصورتی‌که مال مورد نظر و قابل‌اجرا در سند لازم‌الاجرا، که قابل توقیف بوده، تلف گردد و از حیز انتفاع خارج گردد.
  • هرگاه در مورد اجراییه‌هایی که به جهت قبوض اداره‌ی مالیات و مطالبات کمیسیون ۷۷ شهرداری توسط اداره‌ی ثبت صادر می‌شود، متعهد سندی را به دادگاه مبنی بر پرداخت بدهی خود ارائه دهد و صحت آن محرز گردد، دادگاه در نهایت حکم به ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبت می‌دهد.
  • در صورتی که مال موضوع سند از مستثنیات دین بوده و این امر در دادگاه محرز گردد.رأی دادگاه در این مورد ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبتی خواهد بود.
  • در صورتی که شخص به عملیات اجرایی ثبت اعتراض داشته باشد و با توجه به شکایت خود، رئیس اداره‌ی ثبت و یا شورای عالی ثبت، رأی به ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبت صادر نماید.

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *