ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی : عملیات اجرایی توسط واحد ثبتی در حال انجام است؛ حال ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید که عملیات اجرایی متوقف شود

مواردی که ممکن است عملیات اجرایی متوقف شود عبارت‌اند از:

    • هرگاه اجراییه‌ی واحد اجرای ثبت با توجه به مفاد سند موضوع اجرا، مالی باشد که شخص ثالثی نسبت به آن به موجب سند رسمی و یا حکم قطعی، دارای مالکیت باشد و این مالکیت مقدم بر حق طلبکار ایجاد شده باشد که در این صورت عملیات اجرایی ثبت منتفی و منجر به ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبت می‌گردد.
    • درصورتی‌که نسبت به سند موضوع اجراییه‌ی اداره‌ی ثبت، ادعای بی‌اعتباری و یا مجعولیت آن در دادگاه صالح در محل اداره‌ی ثبت، مطرح گردد و در نتیجه ادله‌ی صادره در رابطه با موضوع مطروحه محرز باشد و مجعولیت آن اثبات و قطعی گردد؛ در این صورت دادگاه رأی به ابطال عملیات اجرایی ثبت صادر می‌نماید.
    • درصورتی‌که مال مورد نظر و قابل‌اجرا در سند لازم‌الاجرا، که قابل توقیف بوده، تلف گردد و از حیز انتفاع خارج گردد.
  • هرگاه در مورد اجراییه‌هایی که به جهت قبوض اداره‌ی مالیات و مطالبات کمیسیون ۷۷ شهرداری توسط اداره‌ی ثبت صادر می‌شود، متعهد سندی را به دادگاه مبنی بر پرداخت بدهی خود ارائه دهد و صحت آن محرز گردد، دادگاه در نهایت حکم به ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبت می‌دهد.
  • در صورتی که مال موضوع سند از مستثنیات دین بوده و این امر در دادگاه محرز گردد.رأی دادگاه در این مورد ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبتی خواهد بود.
  • در صورتی که شخص به عملیات اجرایی ثبت اعتراض داشته باشد و با توجه به شکایت خود، رئیس اداره‌ی ثبت و یا شورای عالی ثبت، رأی به ابطال‌عملیات‌اجرایی ثبت صادر نماید.

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

ArabicEnglishGermanPersianTurkish