برچسب: ابطال ثبت واقعه فوت

ابطال واقعه مرگ

ابطال واقعه فوت

ابطال ثبت واقعه فوت ابطال واقعه فوت : برای هر فردی از زمان تولد تا زمان مرگ حقوق و تکالیفی از سوی قانون‌گذار متصور است. موت (مرگ) فرد ممکن است به دو شکل باشد. موت…