دسته: متفرقه

سهم الشرکه

ابطال سهم الشرکه

  ابطال سهم الشرکه: وقتی از سهم الشرکه صحبت می کنیم منظور ما حق مالی است که به شریک در یک شرکت تعلق می گیرد. سهم الشرکه در شرکت های سهامی جایی ندارد. از شرکتهای…
جبران خسارت

جبران خسارت

جبران خسارت :در حقوق داخلی خسارت به معانی زیر به کار می‌رود: زیانی که کسی به مال دیگری برساند. تاوان؛ یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد. ایراد…
استیفاء از مال غیر

استیفاء از مال غیر

استیفاء از مال غیر در ماده ۳۳۷ قانون مدنی مقرر شده است: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه…
وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست؟

وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت است و…