دسته: مهاجرت و اقامت

مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی امروزه بسیاری از افراد به دنبال مهاجرت به سایر کشورها هستند و برخی نیز معتقدند که مهاجرت به روش غیر قانونی یکی از بهترین راه ها است. البته این افراد ممکن است تحت…

مهاجرت قانونی

مهاجرت قانونی مهاجرت به یک کشور از دو طریق قانونی و غیرقانونی امکان پذیر است. روشهای مهاجرت قانونی عبارتند از: مهاجرت از طریق کار؛ مهاجرت تحصیلی؛ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری؛ مهاجرت از طریق داشتن…
اخذ اقامت اروپا به طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت: اخذ اقامت اروپا کشورهایی که حوزه شنگن هستند (به۲۶ کشور اروپایی گفته می‌شود که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کرده‌اند…
اخذ اقامت از طریق کارآفرینی

اخذ اقامت از طریق کارآفرینی

در برخی از کشورها مانند آلمان، بلژیک و کانادا و … موقعیت مناسبی برای اخذ اقامت از طریق کارآفرینی دارند که به شرایط اخذ اقامت از طریق کارآفرینی در ذیل می پردازیم: اخذ اقامت از…