دسته: جنایی و کیفری

محکومیت کیفری مؤثر

محکومیت موثر کیفری

فردی که به دنبال استخدام در مرکزی می باشد گواهی مبنی بر عدم وجود سوء پیشینه کیفری باید ارائه دهد تا کارفرما اطمینان یابد که این فرد مرتکب جرمی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد،…
گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی سوء پیشینه چیست؟مدارک مورد نیاز برای گواهی عدم سوء پیشینه

سوء پیشینه کیفری به حالتی اطلاق می شود که فرد در صورت ارتکاب جرم از برخی حقوق اجتماعی محروم می گردد. سوء پیشینه کیفری در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در…
سرقت چک

سرقت چک

ممکن است چک فردی از سوی دیگران مورد سرقت قرار بگیرد. این امر در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ بیان شده است: صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با…
حمل مواد مخدر

حمل مواد مخدر

حمل مواد مخدر به معنای بردن و جابه جا کردن مواد مخدر از یک نقطه به نقطه ای دیگر است. گاهی اوقات حمل کردن مواد مخدر به یک نقطه با نگهداری و مخفی کردن مواد…