دسته: امور حسبی

اخراج ثلث ترکه

اخراج ثلث ترکه

اخراج ثلث ترکه: منظور از ثلث ترکه، یک‌سوم ترکه است که باید از میراث و ترکه خارج گردد. برای انجام این کار لازم است تا مهروموم ترکه و تحریر ترکه صورت بگیرد تا ثلث اموال…
تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

تقسیم ترکه مرگ اتفاقی طبیعی است که برای هر شخص حقیقی در کره‌ی خاکی روی می‌دهد. با مرگ یک فردی آنچه از وی باقی مانده است در ترکه یا میراث وی می‌باشد که به بازماندگان…
سهم الارث

مطالبه سهم الارث

سهم الارث : با فوت هر فرد، وراث وی متقاضی دریافت سهم خود می‌گردند. اما مسئله این است که این امر نیاز به طی مراحلی دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌نماییم: گواهی انحصار…
نصب قیم

نصب قیم، عزل قیم

نصب قیم گاهی اوقات برای اداره ی امور افرادی که به هر دلیلی قادر به اداره ی امور خود نیستند، قیم نصب می‌شود. مواردی که قیم نصب می‌شود عبارتند از : صغیری که ولی خاص…