خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت چنین تعریف شده است:

جرم خیانت در امانت : «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

برای تحقق جرم خیانت در امانت موارد زیر لازم است:

استعمال از مال مورد امانت به این معنا که فرد از مال استفاده نماید

تصاحب مال متعلق به دیگری به این معنی که خود را صاحب‌مال بداند

تلف و از بین بردن آن مال و در نهایت مفقود کردن مال متعلق به دیگری. این‌ها ازجمله عناصر مادی جرم خیانت در امانت به شمار می‌روند.

 

خیانت در امانت

نمونه شکوائیه خیانت‌در‌امانت

نمونه شكوائيه در خصوص خيانت در امانت  

شاكي:  مشخصات كامل شاكي و اقامتگاه او ……………………

مشتكي عنه:مشخصات كامل مشتکی‌عنه و اقامتگاه او ……………………

موضوع:‌خيانت در امانت

دلايل: ……………………..

دادستان محترم شهرستان ……………………

با سلام و دعاي خير احتراماً به استحضار عالي می‌رساند، اينجانب به موجب قرارداد مورخه ………………….. يك فقره چك به شماره ……………….. بدون تاريخ به مبلغ ……………… ريال به صورت امانت نزد مشتکی‌عنه داشته‌ام كه نامبرده برخلاف رسم امانتداري اقدام به درج تاريخ در چك مزبور و انتقال آن به شخص ثالث نموده است.

لذا با تقديم اين شكوائيه مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين كيفر مشتکی‌عنه مورد استدعاست.

با تجديد مراتب احترام

نام و نام خانوادگي