تحصیل مال از طریق نا مشروع

تحصیل مال از طریق نا مشروع

تحصیل مال از طریق نا مشروع

تحصیل مال از طریق نا مشروع

از جمله سوالاتی که ممکن است ذهن افراد را در رابطه با تحصیل مال از طریق نا مشروع درگیر کرده باشد می توان این موارد را نام برد که ما نیز سعی بر آن داریم که با پاسخی مفید و دور از ابهام تمامی آنها را پاسخ دهیم.

آیا جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع جرمی شبیه به کلاهبرداری می باشد؟ مجازات این جرم چیست؟ برای طرح شکایت به چه مرجعی باید مراجعه کرد؟

تعریف جرم تحصیل ‎مال از طریق نا مشروع

منظور از تحصیل مال از طریق نا مشروع را می توان این گونه بیان کرد که: به دست آوردن آگاهانه اموال دیگران است، آن هم از راه ممنوع. منظور از عبارت نا مشروع، به دست آوردن اموال به صورت غیر قانونی است.

این جرم در نظام حقوقی کشور ما یک جرم مستقل و عام پذیرفته شده است. در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، ماده دو در رابطه با اشخاصی صحبت می کند که به نوعی از طرف دولت بر اساس مقررات به انجام کاری مشخص متعهد شده باشند و از همان طریق سوء استفاده کنند و مالی را به دست آورند، مشمول مجازات مقرر در این ماده قانونی می شوند. این قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نیز به دلیل ابهامات فراوانی که دارد به صورت گسترده در رویه قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است.

در کلیه کشورهای اسلامی که دارای قانونی مبتنی بر اسلام می باشند، تجاوز و دست درازی به اموالی که برای اشخاص دیگر است، از لحاظ فقهی و شرعی حرام و ممنوع می باشد.

تحصیل مال از طریق نا مشروع

ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری

هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

تحصیل ‎مال از طریق نا مشروع در حقوق جزا

بسیاری از جرایم وجود دارند همچون کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و جرایم مالی دیگر که اینها را هم می توان جرم تحصیل‎ مال از طریق نا مشروع دانست. مواردی نیز وجود دارند مانند فروش فیلم و سریال به مردم و تشویق آنها به خرید این موارد به امید برنده شدن جایزه، شرط بندی و فروش برگه های شانسی و بخت آزمایی همگی به دست آوردن مال از طریق نا مشروع است که قابل مجازات نیز می باشند.

نکته ای که باید به آن توجه زیادی کرد این است که : تحصیل ‎مال از طریق نا مشروع زمانی اتفاق می افتد که آن فرد مال را از طریق رشوه و قمار به دست نیاورده است زیرا این موارد خودشان مصادیق مجرمانه هستند و مجازات مخصوص به خودشان را دارند. بنابراین این جرم زمانی اتفاق می افتد که فرد از طریق زد و بند با مقامات و یا سوء استفاده از موقعیت شغلیش در کشور مالی را تحصیل کرده باشد.

می توان گفت که این جرم از جمله جرایمی است که غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی می باشد و اینکه تشابه بسیار زیادی با جرایمی مانند کلاهبرداری و اختلاس و خیانت در امانت و همچنین جرایم دیگر دارد بنابراین اگر فردی درگیر این جرم می شود که ضرر و زیان مالی می بیند برای اینکه بتواند مرجع صالح درست را انتخاب نماید , پیشنهاد می شود که برای طرح شکایت به وکیل مراجعه کرده و از طریق ایشان طرح دعوی نماید.

دو اصطلاح در این جرم وجود دارد که می توان آنها را از محتوای این جرم تحصیل ‎مال از طریق نا مشروع بیرون کشید که عبارتند از:

تحصیل مال نا مشروع که به مالی گفته می شود که از طریق جرمی به دست می آید بدون آنکه خودش به صورت مستقل جرمی باشد. در واقع می توان گفت این تحصیل مال نا مشروع نتیجه ای از یک جرم است.

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل نا مشروع مال که خودش به تنهایی عنوان جرمی مستقل است .

نکته ی دیگری که دانستن آن اهمیت زیادی دارد این است که : جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع یک جرم آنی می باشد و مستمر نیست. بنابراین می توان گفت به محض وقوع جرم یعنی در لحظه ی انجام آن عمل، قابل تعقیب و مجازات است.

مرجع صالح برای رسیدگی

بر اساس قانون کیفری , مرجع صالح برای رسیدگی به ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع , دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم است مگر در شرایط استثنایی که خارج از محل وقوع جرم باشد.